Bronwijzer hoofdstuk 2 samenvatting

Datum 14 februari 2015
Uploader Joost
Niveau HAVO
Methode Bronwijzer

Samenvatting van Bronwijzer hoofdstuk 2.

Samenvatting downloaden of printen
Stuur jouw samenvatting
Inhoud

Paragraaf 1, De Eerste Wereldoorlog

Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand om Sarajevo, de hoofdstad van Servië, vermoord door de Servische nationalist Gavrilo Princip. Toen kwam de oorlog tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië. Er ontstond een verschrikkelijke oorlog. Maar allebij de landen hadden bondgenoten die hun hielpen. Zo onstonden er 2 groepen:

Oostenrijk-Hongarije

  • Duitsland
  • Turkije

Servië

  • Rusland
  • Frankrijk
  • Engeland
  • België

Dit zijn de uiteindelijke 2 groepen die tegen elkaar vochten. Toen na een tijdje Amerika mee ging doen, leek het alsof heel de wereld tegen elkaar vocht. Daarom spreken we van de 1e wereldoorlog.

De moord op Frans Ferdinand was de aanleiding tot de 1e wereldoorlog, maar dat was niet de enigste reden. In die tijd waren veel landen bezig met een wapenwedloop. Dus eigenlijk wie de meeste wapens kon maken en welk land de meeste koloniën kon bemachtigen. Verder was er veel nationalisme (sterke vorm van vaderlandsliefde) in de Europese landen.

Tijdens de 1e wereldoorlog werd er in West-Europa in loopgraven (Lange sleuven in de grond van waaruit de soldaten de vijand aanvallen) Beide partijen hadden een netwerk van 100en kilometers loopgraaf aangelegd. Iedere keer probeerden ze tevergeefs loopgraven van de vijand binnen te dringen.
Hierbij vielen 1000en doden. Soms zaten soldaten jarenlang op dezelfde plek. Het was in de loopgraven geen pretje. Veel honger, ratten, luizen, vlooien en nog veel meer ongedierte.

Na 4 jaar van onmenselijke gevechten kwam er een einde aan de 1e wereldoorlog. Het aantal slachtoffers was 10.000.000. Duitsland werd als schuldige aangewezen en werd zwaar gestraft bij de Vrede van Versailles: (De regeling na de 1e wereldoorlog waarbij Duitsland zwaar gestraft word)

  1. Het Duitse leger mocht in de toekomst niet groter zijn dan 100.000 soldaten. Duitsland mocht geen vliegtuigen een boten hebben.
  2. Duitsland moest 132 miljard goudmark schade gaan betalen, vooral aan aartsvijand Frankrijk.
  3. Duitsland raakte grote stukken grondgebied kwijt aan Frankrijk en Polen.

Paragraaf 2, Van Eerste naar Tweede Wereldoorlog

Na de 1e wereldoorlog kreeg Duitsland te maken met grote economische problemen. Dit kwam mede door het Verdrag van Versailles. Duitsers voelden zich aangesproken door de ideeën van het nationaalsocialisme (leer van Hitler) Sinds 1919 was Hitler de leider van de NSDAP, de partij van het nationaalsocialisme. In 1923 probeerde Hitler met zijn partij de macht te grijpen. Toen hij in de gevangenis zat, schreef hij een boek waarin hij zei, dat de joden de schuld waren. van de problemen van de crisis in Duitsland.

In 1929 kreeg Duitsland het nog zwaarder. Het aantal werklozen steeg tot 6 miljoen. Dat betekent dat 1 op de 4 mensen geen baan had. Hitler beloofde deze mensen een baan als ze op hem stemde. Steeds meer mensen gingen daarom de NSDAP steunen. Hitler hoopte dat zijn partij de meerderheid zou krijgen. Op 30 januari 1933 werd Hitler tot rijkskanselier (minister-president) benoemt.

Een maand nadat Hitler is benoemd brandde het Duitse regeringsgebouw af. Hitler gaf de schuld van de rijksdagbrand aan zijn tegenstanders. Doordat Hitler zijn tegenstanders uitschakelde, kreeg zijn partij alle macht. Vanaf 1934 kreeg Hitler alle macht in Duitsland. Vanaf dat moment kregen de joden het zwaar. Toch mochten de meeste duitsers Hitler wel. Veel werklozen hadden weer werk. Hitler maakte zich ook populair door niks van het Verdrag van Versailles aan te trekken. Hij stopte met de herstelbetalinen. Het leger was ook uitgebreid en daarom kon een oorlog niet uitblijven.

Engeland en Frankrijk hadden allang gezien dat Hitler het Verdrag van Versailles aan zijn laars lapte. Ze trokken zich er niks van aan. Toen Hitler Oostenrijk en stukken van Tsjechië bij Duitsland voegde, was de maat vol. Ze dreigen Hitler met oorlog als hij zo door zou gaan. Hitler beloofde geen nieuwe gebieden toe te voegen. In 1939 viel Duitsland Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland de oorlog.

Paragraaf 3, Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Op 10 mei 1940 werd Nederland ’s ochtends vroeg aangevallen door de Duitsers. Duitsland versloeg Nederland, maar Hitler dacht dat de Duitsers in 1 dag Nederlands kon verslaan. Uiteindelijk duurde dat toch nog 5 dagen. Pas toen de Duitsers Rotterdam bombardeerde gaf Nederland zich over. Er waren ongeveer 4,7 duizend mensen omgekomen.

In het begin van de oorlog waren de Duitser nog aardig tegen de Nederlanders. Na verloop van tijd waren ze niet meer zo aardig. Er werd veel verboden. Alleen duitsgezinde kranten waren nog toegestaan. De Nederlandse joden werden opgepakt en in een concentratiekamp geduwt. Nederland veranderde in een dictatuur (een land waarin geen vrijheid is)

De Nederlanders voerden met tegenzin de vrijheid van de duitser uit. Deze houding noemen we aanpassing. Leden van de NSB waren blij met de Duitsers. Sommige NSB’ers waren zo gemeen om hun landgenoten te verraden. Er was ook nog een groepje tegenstanders van de NSB’ers. Dat waren de mensen van het verzet. Zij werkten op wat voor manier dan ook om de Duitser tegen te werken. Bijvoorbeeld door de ondergrondse pers. Dat waren krantjes die eigenlijk helemaal niet mochten gelezen worden. Sommige verzetmensen deden zelfs aan overvallen om aan bonnen voor eten te komen.

In juni 1944 kwamen de geallieerden in Normandië, begon de bevrijding van West-Europa. In september begon de slag om Arnhem. De geallieerden wouden alle bruggen in het land hebben om zo Nederland kunnen te bevrijden. De laatste brug bij Arnhem werd niet veroverd. Hierdoor mislukte het plan en bleef Nederland in handen van de Duitsers. In de hongerwinter over van 1944/1945 overleefde veel mensen het niet door te weinig eten.

Paragraaf 4, Massamoord met voorbedachten rade

Volgens het nationaal socialisme waren er verschillende mensenrassen. De Duitser hoorden bij het ras Übermenschen, de zigeuners en het Slavische ras tot de Untermenschen. De joden waren het allerslechtste ras. Hitler vond joden niet een mensen, het was ongedierte, zei hij. Hitler gaf hen overal de schuld van: zijn slechte hoofd, de 1e wereldoorlog. Hitler had geen bewijs maar dat boeide hem niet. We noemen deze soort van haat, antisemitisme.

In 1933, toen Hitler aan de macht kwam, kwamen er strenge maatregelen tegen de joden. Duitser mochten niet met joden trouwen. Hitler beweerde dat de Duitsers dan ziek zouden worden. Het dieptepunt van de oorlog was de kristalnacht. Er werden niet alleen joden vermoord, maar er werden ook joden overgebracht naar concentratiekampen. Er probeerden ook joden te vluchten, Hitler vond dat wel makkelijk want dan hoeft hij niet achter de joden aan.

Na mei 1940 waren de Nederlandse joden ook niet meer veilig. Heel veel Nederlanders wouden de joden niet helpen. De Duitsers wouden alle 140.000 joden doden. Dat plan bestond uit 3 stappen.
1: Eerst werden alle joden onderscheiden van de niet-joden door een grote J op hun persoonsbewijs.
2. Ze begonnen met razzia’s. Dat is een hele wijk omsingelen en dan de joden oppakken.
3: In polen kwam het laatste gedeelte. Ze werden opgepakt en in een concentratiekamp geduwt. Daar werden ze eerst gemarteld en daarna vergast of vermoord. In totaal kwamen er 6.000.000 joden om in de oorlog.

Paragraaf 5, Christelijke zusterliefde voor verworpen uitverkorenen

Corrie ten Boom werd in 1982 geboren. Ze had een klokkenwinkel in de stad. Toen Corrie niet meer naar school ging, werd ze door haar vader opgeleid tot horlogemaker. De familie ten Boom was een christelijke familie.

Toen de oorlog uitbrak, woonde de ongehuwde Corrie en haar zus bij haar vader. Hun moeder was al overleden. De familie ten Boom was fel tegen de dingen die de Duitsers deden. Op een dag was de maat vol. Corrie en haar familie gingen de joden beschermen. Het huis zat snel vol met allerlei joden. De schuilplaats kreeg de naam Engelenbak. Er kwam helaas een verrader en die gaf alles door aan de Duitsers. 6 onderduikers konden in de Engelenbak springen. De rest werd opgepakt.

Corrie werd gevangen gezet in Scheveningen. Corrie en haar zus namen de schuld op zich. Vanuit dit kamp gingen Corrie en haar zus naar Ravensbrück. Hier is ook haar zus overleden. Corrie kon ontsnappen door een fout van de Duitsers.