Nu voor straks hoofdstuk 2 en 3

Datum 12 november 2010
Uploader Breda
Niveau MAVO
Methode Nu voor straks

Dit is een samenvatting van 2 hoofdstukken uit het boek nu voor straks voor de MAVO. Het gaat om hoofdstuk 2 en om hoofdstuk 3. Leer over brandstoffen, destillatie van aardolie, formules en veel meer. Bekijk de samenvatting maar eens! En kijk of je er wat aan hebt!

Samenvatting downloaden of printen
Stuur jouw samenvatting
Inhoud

Fossiele brandstoffen

 • Steenkool ⟶ Koolstof
 • Aardolie ⟶ Koolwaterstoffen
 • Aardgas ⟶Koolwaterstoffen

Koolwaterstof ⟶ Koolstofdioxide + water

Destillatie van aardolie

Fractie (kooktraject) Soort stoffen
< 5 graden Gasvormige bestanddelen (LPG)
20 gr tot 180 gr Gasolie (autobrandstoffen)
180gr tot 260 gr Kerosine (vliegtuigen)
260 gr tot 340 gr Diesel (autobrandstof)
340 gr tot 600 gr Smeermiddelen
>600 graden Zware stookolie
Residu (rest) Bitumen, asfalt

Formule & naam

Formule Naam
CH4 Methaan
C2H6 Ethaan
C3H8 Propaan
C4H10 Butaan
C5H12 Pentaan
C6H14 Hexaan

Covalentie & Atoomsoorten

Covalentie Atoomsoorten
1 H,F,Cl,Br,I
2 O,S
3 N,P
4 C

Nu voor Straks – Hoofdstuk 3

 • Alkanen ⟶ Homologe reeks ⟶ CnH2n+2 ⟶ c – c
 • Isomeren zijn stoffen met dezelfde molecuul formule maar met een andere structuurformule.
 • Verzadigde verbinding ⟶c – c
 • Alkenen ⟶Formule ⟶ CnH2n ⟶ c = c
 • Onverzadigde verbinding ⟶ c = c ⟶ aantonen met broomwater (kleur verdwijnt dan snel).
 • Additiereactie kan een alkeen reageren met: Broom, Chloor, Waterstof of Water.
 • Alcoholen hebben een OH groep (hydroxylgroep)
 • Alkonolen ⟶ 1 OH groep ⟶ CnH2n+1OH
 • Alcohol in drank ⟶ ethanol
 • Carbonzuren hebben een carboxylgroep
 • Geschreven als –COOH groep
 • Alkaanzuren hebben maar 1 carboxylgroep
halogenen