Steeds meer mogelijk: VWO in 5 jaar

11 februari 2016

Voor de slimmere VWO-ers zal het goed in de oren klinken: VWO in 5 jaar. De proef wordt straks op nog meer scholen toegepast. De eerste testen zijn namelijk als positief ervaren. 

Niet elke school mag dit gaan aanbieden, er zijn bijvoorbeeld eisen aan scores van de betreffende school. Verder moeten scholen ook altijd het 6-jarige traject blijven aanbieden. De leerlingen krijgen een apart leerplan.

In de optiek van Schoolsamenvatting is dit wat ons betreft een goede ontwikkeling. Zo kan iedereen de middelbare school volgen op zijn of haar tempo. Deze “toptalenten” krijgen dan de aandacht die ze nodig hebben.